L

-Digues, foll,
cendres
de llum?

-Pols d’amor
al capvespre