LIII

-Digues, foll,
savi
que no diu?

-Si amb el fer
no parla
es perd.