XXVIII

-Digues, foll,
l’arbre
més vell?

-L’arrel del món
l’alimenta
i la seva mare
no fou
cap llavor