XIX

-Digues, foll,
l’estel
mé alt?

-També
es reflecteix
a l’aigua del pou
més profund.