X

-Digues, foll,
la rosa
i la neu?

-Un bes ardent
pot glaçar els llavis.