XXVII

-Digues, foll,
el perill
d’uns ulls?

-Un mirar
de mel
que robant-nos
el cor
ens pot amargar.