VII

‒ Digues, foll,
l'arrel
de l'aigua
dels ulls?

‒ Els cants
i els sospirs
del cor.