V

‒ Digues, foll,
hi ha un
o molts amors?

‒ Si foren molts
ja no seria amor.
El mirall del cor
en fa multiplicació.