XII

‒ Digues, foll,
l'amor
es perd?

‒ Ens perd
o ens fa perdre
però sense sortir
mai
de la seva via.