IV

‒ Digues, foll,
el prop
i el lluny?

‒ Es fonen
en l'horitzó
de l'amor
mentre en neixen
els estels
d'un instant etern.