II

Digues, foll,
tens la clau
de l'amor?

‒ Amor no té
pany ni portes
és llar oberta
on hi cabem tots.