XXV

‒ Digues, foll,
escoltes
el teu cor?

‒ Tot
el que el pugui
escoltar
és massa poc.