LXVII

-Digues, foll,
petó
de llum?

-Els ulls besen
i fa volar
papallones
dins del cor.